Våra trädgårdsprojekt del 1- en ny tomt 2006

Tomten var ojämn, full av gropar och massor av träd
Lada som revs med rosen Agatha framför
Tomten var en gammal gårdsplan med grus och sten 2005

Vi hade ritat och gjort skisser på papper och i datorn, rådgjort med trädgårdsintresserade vänner, trampat runt i snön för att lägga ut planen i verkligheten under vintern och startat en del mindre projekt  som att plantera rosor i en mindre pergola, grävt en damm, börjat ta bort en massa gamla enar som bara var risiga , klippt ner den alldeles för höga syrenhäcken, tagit ner  flera stora, döda almar och försökt hålla undan allt ogräs, röjt sly, tagit bort nässlor, fällt träd, förfasat oss över hur tråkigt det såg ut på alla öjliga ställen, bart, magert, ojämnt….. Vi bara längtade efter det nya och fräscha och så äntligen…. lagom till midsommarhelgen 2006 var traktens schaktfirma klar – all gammal jord på halva tomten var bortschaktad, ny matjord lagd på ca 1300 kvadratmeter , grusplan fixad och gångar hårdgjorda , färdiga för stenläggning. Skissen i datorn var inte exakt, men angav då vår grundidé om hur tomten skulle byggas upp kring en rund stenlagd plats med gångar åt fyra håll, där dammen och kryddgården redan fanns i varsin ända. Vi hade då ingen tanke på att utveckla tomten utanför rosenhäcken  (vägen inritad nertill).